Eğitimler

Verilmesi Planlanan Eğitimler (Öneriler doğrultusunda güncellenecektir.)

Eğiticilerin Eğitimi Programı

Üniversitemiz Personeli için EBYS Kullanımı Eğitimi

Akademik Personelimiz için Öğrenci İşleri Otomasyonu Eğitimi

Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi

Arıcılık ve Arı Hastalıkları Eğitimi

Seracılık Eğitimi