Kuruluş Amacı

Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama  Merkezi

Bireylerin yaşamları boyunca kazandıkları bilgileri, becerileri, değerleri ve anlayışları artıran, bunları gerçek yaşamda uygulayabilmesini destekleyen bir öğrenmedir. Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama ile; bireyin yeni beceriler edinmesi, öğrenme fırsatlarına sürekli erişimin sağlanması, insan kaynaklarına yatırımın arttırılması, etkili öğrenme ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve katılımın artırılması hedeflenmektedir. Yaşam boyu öğrenme; öğrenen topluma dönüşüm sürecinde yaşam boyu rehberlik hizmeti sunan; bireyin bilgi, bilinç ve yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen kaliteli eğitimler sunma imkânı yaratmaktadır. Bireylerin yaşama aktif katılımlarını artırmak, girişimciliği desteklemek, üreten topluma dönüşmek, insanların yaşadığı çevreye, topluma duyarlılığını ve bilincini artırmak için çalışılmaktadır. Bireylerin gelişim ihtiyaçlarının zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın yaşam boyu öğrenme felsefesi çerçevesinde karşılanması için genel, mesleki teknik kurs ve seminerlerin uzaktan eğitim yoluyla düzenlenmesi, toplumda herkese erişerek yaşam boyu öğrenme bilincinin artırılması için hazırlanan bir eğitim yaklaşımıdır. 

Genel Müdürlük olarak;

Her bireyin yaşam boyu öğrenme çalışmalarından yararlanmasını kolaylaştırmak, hızlandırmak böylece katılımı artırmak, sistemi dinamik ve devingen bir yapıya kavuşturmak, eğitim verilen alanlarda çeşitliliği artırarak talep oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi kapsamında yaşam boyu öğrenme birimi olarak, ekonominin talep ettiği alanlarda insan gücü yetiştirilmesi, meslek standartlarına dayalı yeterliliklerin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi, belge ve eğitim veren kuruluşların akreditasyonu, katılımcıların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının artırılması amacıyla eğitim imkânlarının geliştirilmesi “hizmet kalite standartlarının” geliştirilmesi yönünde alt yapı çalışmalarının oluşturulması öncelikli konu haline gelmiştir. Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Müdürlüğü örgün eğitim dışında kalan vatandaşlara yönelik eğitim hizmetlerini aşağıda belirtilen görevler kapsamında yürütülmektedir. Zorunlu eğitim dışında eğitim ve öğretimi yaşam boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikaların oluşturulması, bunların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi. Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya herhangi bir eğitim kurumunu bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim-öğretim hizmetinin verilmesi sunulan hizmetler kapsamında yer almaktadır.

 

 

TR